Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Arany-fordításokról nemzetközi konferencián

Utolsó módosítás: 2018. június 05.

Dr. habil. Lőrincz Julianna, a Magyar Nyelvészeti Tanszék főiskolai tanára részt vett a 2018. május 25–26-án Budapesten, az Orosz Kulturális Központ és az ELTE Ruszisztikai Központ által megrendezett Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания (Mai orosz nyelv: az oktatás működése és problémái) témájú nemzetközi konferencián.

Lőrincz Julianna előadásának címe: Трудности перевода архаизмов и культурно−специфических слов в исторических балладах Яноша Араня (Az archaizmusok és a kulturális reáliák fordítási nehézségei Arany János történelmi balladáiban)
Az orosz nyelven folyó kétnapos konferencián 6 ország 65 kutatója tartott előadást a nyelvészet, az irodalom, a kulturológia és az orosz nyelv mint anyanyelv, idegen nyelv oktatásának aktuális kérdéseiről.
Az 5 plenáris előadást szekció előadások és kerekasztal- beszélgetések követték, valamint május 25-én este a «Русский европеец, Иван Тургенев» (Az orosz európai, Iván Turgenyev,) c. kiállítás megnyitója. A konferencia lehetőséget teremtett a hazai és külföldi ruszisztika kutatóinak és az orosz nyelv és kultúra oktatóinak kötetlen szakmai beszélgetésére, valamint új szakmai kapcsolatok kötésére, a régiek felélesztésére is.

 


< Vissza