Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Társadalmi és gazdasági változások kutatási program

Utolsó módosítás: 2018. január 08.

Társadalmi és gazdasági változások Északkelet-Magyarországon a huszadik században kutatási program. A kutatási program Magyarország egyik napjainkban is hátrányos helyzetű régióját, az északkelet-magyarországi térséget vonja vizsgálat alá.

Az egyes régiómeghatározásokat alapul véve a kutatási program kiemelten a borsodi, hevesi és nógrádi területek elemzését tűzte ki. A vizsgálat során alapvetően három kronológiai súlypontot határoztunk meg: 1. az új országhatárok közé szorított ország gazdasági és társadalmi változásainak helyi hatásai és problémái; 2. a huszadik század második felében végrehajtott erőltetett iparosítás egyes hullámainak társadalomra gyakorolt hatásai és következményei; 3. a szovjet típusú rendszer bukását követő transzformációs dezindusztrializáció, újfajta leszakadás. Természetesen nem csak egyes helyi folyamatok felvázolása és regionális keretbe történő illesztése a cél, hanem mikrotársadalmi vizsgálatok révén a megjelenő/továbbélő társadalmi konfliktusok jellegét, természetét és következményeit is meg kívánjuk ismerni.
A kutatási program keretében folytatott vizsgálódások, elemzések alapvetően az alábbi kérdésekre igyekeznek választ találni:
1. Milyen volt a térség gazdasági és társadalmi szerkezete a huszadik század első évtizedeiben?
2. Milyen hatása volt a trianoni békeszerződés nyomán bekövetkező változásoknak ezen régióra?
3. Hogyan változott meg a régió általános gazdasági és társadalmi helyzete a huszadik század három legmélyebb rendszerváltása (1919-1921; 1945-1949; 1988-1991) során?
Milyen általános következtetéseket lehet levonni a kettős felzárkózással (é. a régió felzárkózási kísérlete az országon belül; az ország felzárkózási kísérlete) északkelet-magyarországi térség előtt álló kihívásokra adott válaszokból?
A régiótörténeti kutatási program az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 "Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" projekt támogatásával a Történelemtudományi Intézet keretein belül működik. A kutatási program vezetője: Prof. Rainer M. János, egyetemi tanár és Fábián Máté, tanársegéd, a további tagok pedig: Dr. Bartók Béla, főiskolai docens; Gál Máté, doktorjelölt; Péterffy Gergely, doktorjelölt. Fontos stratégiai cél, hogy a régió közintézményeivel szoros kapcsolat kerüljön kialakításra.


< Vissza