Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

INTERDISZCIPLINÁRIS NEVELÉSFILOZÓFIAI KUTATÓCSOPORT

Utolsó módosítás: 2018. február 02.

A kutatócsoport tagjai három kar (BTK, PK, GTK) oktatói; vezetője dr. Schwendtner Tibor egy. tanár (Filozófia Tanszék), tagjai: dr. habil. Loboczky János tszv. főisk. tanár (Filozófia Tanszék), dr. habil. Antal Éva főisk. tanár (Anglisztika és Amerikanisztika Intézet), dr. Virág Irén főisk. docens (Neveléstudományi Intézet), dr. habil. Sárkány Péter főisk. tanár (Szociálpedagógia Tanszék). A csoport két fő kutatási célt tűzött ki maga elé. Egyfelől a 20. századi és kortárs nevelésfilozófiai irányzatokat szeretné vizsgálni, bemutatni és hatásösszefüggésüket feltárni, e tekintetben elsősorban a következő irányzatokra fókuszálna a kutatás: hermeneutikai, fenomenológiai és egzisztencialista szemléletmódok nevelésfilozófiai jelentősége, a társadalmi nem (gender) problematikájának nevelésfilozófiai vonatkozásai, az újhumanista – a „Bildung" fogalmával fémjelzett – tradíciók vizsgálata, ez utóbbinak megfelelően a nevelés filozófiai problematikáját összekapcsoljuk az egyetemi képzés filozófiai perspektívájával. Másfelől a vizsgálandó kortárs nevelésfilozófiai megközelítésmódok előzményeit, kialakulásának kontextusát, filozófiai hátterét is vizsgálni fogjuk, elsősorban az 1770-1830-as időszakra koncentrálva, amikor egyfelől a nevelés problematikája a filozófiai gondolkodás centrumába került, másfelől a modern közoktatás és egyetemi képzés keretei is kialakultak – gondoljunk például a berlini egyetem alapítására és a humanisztikus gimnázium kialakulására. E tekintetben a magyar vonatkozásokat is vizsgáljuk, különös tekintettel a filantropizmus magyarországi elterjedésére és intézményesülésére.
A kutatócsoport működését az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" c. projekt támogatja.


< Vissza