Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

EKE-OTKA PARLAMENTARIZMUSTÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT

Utolsó módosítás: 2018. január 08.

A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörténeti elemzése címet viselő pályázat az OTKA Bizottság 2014. július 2-án hozott döntése értelmében 27,382 millió forint támogatásban részesült. A kutatócsoport 2015. február 1-jén kezdi meg a működését.

Az Eszterházy Károly Egyetemről a kutatócsoport vezetője, Pap József egyetemi docens, valamint Ballabás Dániel tudományos segédmunkatárs vesz részt a közös munkában. A Debreceni Egyetemet Püski Levente és Szendrei Ákos, az ELTÉ-t ifj. Bertényi Iván, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemet Pál Judit, a CEU-t Sidó Zsuzsa, a Budapest Főváros Levéltárát Gerhard Péter, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot pedig Tóth-Barbalics Veronika képviseli a kutatócsoportban.
Kutatásunk célja egy életrajzi adattár elkészítése a dualizmus kori magyar országgyűlések tagjairól, majd hosszabb távon az így összegyűjtött adatok prozopográfiai elemzése. Ehhez az első lépésben össze kívánjuk állítani a képviselő- és a főrendiház tagjainak pontos listáját, részben a meglévő szakirodalom felhasználásával, részben a kutatócsoport tagjainak előzetes eredményeire támaszkodva, de ezeket a teljesség igényével kiegészítve és ellenőrizve. Az így kapott lista alapján egy országgyűlési archontológiát készítünk. Ezt követően a kutatás legnagyobb részét az a komplex adatgyűjtő tevékenység fogja jelenteni, amelynek során a részletes kutatási tervben meghatározott szempontok szerint feltárjuk az országgyűlési képviselők és főrendek életrajzi adatait. Ezen adatok birtokában — természetesen az adott egyénekre vonatkozó egyedi források felkutatása mellett — kerül megírásra az első pályázati ciklusban az életrajzi lexikon első kötete. Terveink szerint két konferenciát is rendezünk. Az elsőn, amelyre a pályázat kezdetén kerülne sor, a módszertani kérdéseket vitatjuk majd meg, míg a pályázati ciklus második felére tervezett második konferencián a kutatócsoport tagjai már a saját eredményeikről adnak számot.


< Vissza