Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Eger város történeti kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2018. január 08.

Az Eger város történeti kutatócsoport az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen projekt keretein belül kezdte meg működését 2017 tavaszán.

A kutatócsoport célja egy olyan tudományos műhely létrehozása, amely a releváns nemzetközi és hazai kutatási irányokat és eredményeket ötvözve elődeink munkájával, egy komplexebb képet tud kialakítani a város történetéről. A kutatásainkkal tovább kívánunk lépni a helytörténeti, monografikus jellegű munkánkon, a város belső életének vizsgálatán túl megkíséreljük a többi várossal összehasonlítva bemutatni, illetve a várost a környezetével kialakult kapcsolatrendszerben vizsgálni, feltárni a városi társadalom specifikumait. A kutatócsoport célja, hogy a helyi tudományos élet szereplőit összefogja. Az EKE Történelemtudományi Intézetét képviseli Kristóf Ilona, főiskolai docens, a kutatócsoport vezetője, Kozári József ny. főiskolai docens, Borbély Zoltán tanársegéd, Berecz Anita tudományos segédmunkatárs, valamint Hamzók Judit a Líceum Kiadó referense. Tagjaink között üdvözölhetjük továbbá Bujdosné dr. Pap Györgyit, a Dobó István Vármúzeum igazgatóhelyettesét és Halász Ágoston régész, muzeológust, a Nógrád Megyei Kormányhivatal munkatársát.


< Vissza