Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Digitalizáció a történelemtudományban kutatási program

Utolsó módosítás: 2018. január 08.

Az informatika világában napjainkban megfigyelhető robbanásszerű fejlemények teljesen új távlatokat nyitnak a történelemtudományi kutatások számára is.

A digitális történelemtudomány (digital history, Digitale Geschichtswissenschaft) lényegében nem más, mint a digitális média és a modern informatika eszköztárának intenzív használata a történeti kutatásban, elemzésben és az eredmények disszeminációjában. Egy interdiszciplináris szemléletmódról és módszerről van tehát szó, amely a történelem mellett nagyban támaszkodik az informatika, a hálózattudomány, az adattudomány stb. eredményeire is.
A Digitalizáció a történelemtudományban kutatócsoport az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 "Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" projekt támogatásával a Történelemtudományi Intézet keretein belül működik. Vezetője Ballabás Dániel tudományos segédmunkatárs. Tagjai: Dr. Pap József főiskolai tanár, Ambrus László tudományos segédmunkatárs, Fülep Ádám PhD-hallgató, Rakita Eszter segédlevéltáros, Rózsa Sándor PhD-hallgató.


< Vissza