Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Alkalmazott Kultúra és Drámatudományi Kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2019. január 16.

Az Alkalmazott Kultúra és Drámatudományi Kutatócsoport célja, hogy egy korszerű szemléletű, új kultúrafelfogás keretében összehangolja, és a közös gondolkodás eredményeként magasabb minőségi szintre emelje az egyéni kutatómunkát, elsősorban a drámai műfajok interkulturális kapcsolatainak vizsgálatában. A kultúratudomány alkalmazása főként szakpedagógia jellegű megközelítések kutatását eredményezheti. Az olvasás helyzete a digitális kompetenciák erősítésének hatására háttérbe szorul, a hagyományos irodalomtudományi megközelítések erőtlenné válnak. A kulturális fordulat eredményeinek felfedése az irodalom számára azonban produktív lehetőségként is adódik. Ennek feltárása és kritikája hozzásegíthet az irodalmi nevelés megszokott eljárásmódjainak felülvizsgálatához, annak teljes elvetése nélkül, és jól alkalmazható mind az egyetemi oktatásban, mind a középiskolások egyetemi előkészítésében. A kutatás kiemelt célja, hogy az egyetemi hallgatók és a szélesebb szakma számára olyan irodalmi művek megismerését tegye lehetővé, amelyek korábban nem vagy csak nehezen voltak hozzáférhetőek, s az így megjelentetett szövegek alapján olyan tanulmányok, elméleti szövegek készüljenek, amelyek korszerű drámapoétikai, térpoétikai, mesepoétikai, hermeneutikai stb. megközelítésükkel segítik a művek befogadását is.
Korszerű, digitális drámaantológia elkészítése a 16-17. századi magyar drámairodalom újonnan felfedezett vagy revideált szövegeiből, a szövegtöredékektől a dráma-variánsokig, mai magyar helyesírással, jegyzetekkel. Egy módszertani műhelykonferenciát követően digitális tanulmánykötet készítése a 20. századi magyar drámák tananyagként való bemutatásához, magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi hallgatók számára. A kutatási eredmények disszeminációja két tudományos konferencián és egy középiskolás tanulmányi versenyen keresztül.
A kutatócsoport tagjai: Bednanics Gábor, Pintér Márta Zsuzsanna, Onder Csaba, Szentesi Zsolt, Boldizsár Ildikó.


< Vissza