Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2020. január 27.

Az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport 2012 óta működik az EKF Bölcsészettudományi Karán a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet keretein belül.

Célja olyan önálló, interdiszciplináris kutatások szervezése, irányítása, amelyek a felső- és a közoktatásban a fiatal korosztály kommunikációs kultúráját, kommunikációs kompetenciáját hivatottak tudatosítani, fejleszteni. Törekszik a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására elsősorban az oktatási programok és a gyakorlat, valamint az iskolai készségfejlesztés területén. Véleményt mond és állást foglal a kommunikáció oktatásának tartalmi, módszertani és oktatásszervezési kérdéseiben. Tevékenysége, témái szervezésénél figyelembe veszi az intézmény és a helyi társadalom igényeit, a hazai kutatások meghatározó paradigmáit, a kormányzati és a regionális tervek által meghatározott irányokat, az Európai Unió stratégiai célkitűzéseit és a globális kihívásokat.
Szakmai fórumot (konferenciák, tanácskozások szervezése, tanulmánykötetek, kiadványok készítése, tanácsadás stb.) biztosít a kommunikáció oktatásával és művelésével kapcsolatos feladatokhoz. Szakmai kapcsolatokat épít és ápol más hasonló szervezetekkel, intézményekkel: a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkabizottságával, a Magyar Szemiotikai Társaság kommunikációs szekciójával. Tagjai alapították a ma már szerte az országban közel száz tagot számláló A Kommunikációs Nevelésért Egyesületet.
Legújabb partnere az EKF Comenius Karán megalakult Comenius Kommunikációs Kutatócsoport.

A kutatócsoport elérhetősége:

3300 Eger, Eszterházy tér 1. (II. em. 302)
Telefon: 520-400 / 2064-es mellék
E-mail: hvgy47@gmail.com

 

A kutatócsoport honlapja


< Vissza