Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács

Utolsó módosítás: 2020. április 21.

A Kari Tanács a kar vezető testülete. Saját hatáskörben döntési jogkörrel rendelkezik, emellett javaslatot tehet a Szenátusnak, és véleményezhet más pályázatokat, javaslatokat.


A Kari Tanács hatásköre: 

a) elfogadja a kar Szervezeti és működési rendjét és más szabályzatait, jóváhagyásra felterjeszti a rektornak,
b) pályázat alapján megválasztja a dékánt, és megbízásra felterjeszti a rektorhoz.
c) jóváhagyja a kar fejlesztési terveit és a tanévi munkaterveket,
d) a Szenátus által átruházott hatáskörben dönt az alapképzés, a szakirányú továbbképzés és az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés képesítési követelményeknek megfelelő tanterveinek jóváhagyásáról,
e) a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait, és értékeli a kutatási eredményeket,
f) dönt az alapképzési szakokhoz kapcsolódó szakirányok indításáról,
g) elfogadja az alapképzés, a szakirány, a szakirányú továbbképzés és a felsőfokú szakképzés tantárgyi programjait, a tanári modul tanegységlistáinak és az értelmiségképzés tanegységeinek kivételével,
h) felosztja a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keretet és más pénzügyi forrásokat,
i) kari kitüntetéseket alapít és adományoz,
j) elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit,
k) dönt a szakfelelősök megbízásáról,
l) dönt a kari minőségirányítás struktúrájának (az intézményi minőségbiztosítási szervezeti felépítéssel összhangban), elveinek kialakításáról, megszervezéséről,
m) dönt hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről és létesítéséről.


A Kari Tanács tagjai:

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna dékán, egyetemi tanár, a Kari Tanács elnöke

Dr. Balázs Péter
egyetemi docens
Dr. Dolmányos Péter főiskolai docens
Gyarmati Lilla ügyintéző
Dr. Kis Katalin főiskolai docens
Dr.  Kusper Judit egyetemi docens
Dr.  Makai János főiskolai tanár
Süli-Zakar Szabolcs egyetemi docens
Dr. Tarnóc András főiskolai tanár
Dr. Verók Attila egyetemi docens
Bánrévi Mónika DÖK által delegált hallgatói tag
Gáspár Sándor HÖK által delegált hallgatói tag

 


< Vissza