Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

VERSENYFELHÍVÁS

Utolsó módosítás: 2020. március 02.

A NÉMET NYELV IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ KÖZÉPISKOLÁS CSAPATOK SZÁMÁRA

A verseny meghirdetője:
Az Eszterházy Károly Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke.

A verseny célja:
A német nyelv és kultúra iránti érdeklődés felkeltése, a tanulók képességeinek kibontakoztatása, a résztvevők német kommunikációs és előadókészségének fejlesztése.

A verseny részei:
A verseny csak szóbeli fordulóból áll.
Téma: Irodalmi művek „újratöltve"
Cím: „... – 2020" [A kipontozott rész helyére a választott mű címét kérjük beírni!]
Jelentkezhetnek:
A középiskolák bármelyik évfolyamaiból szerveződött 3 fős csapatok

A jelentkezés menete:
A csapatok a jelentkezési lapon megadják az iskola pontos nevét, címét, a csapat nevét, a csapattagok nevét és osztályát, a felkészítő tanárok nevét, e-mail címét.
A nevezés módja: A jelentkezési lapot kérjük legkésőbb 2020. április 15-ig eljuttatni a tanszék e-mail címére (nemet@uni-eszterhazy.hu)
Nevezési díj: nincs

Versenyfeladat:
A versenyben részt vevő csapatok válasszák ki egy ismert, a német kultúrakörből származó irodalmi műalkotás egy részletét. Helyezzék ezt a részletet mai, modern környezetbe (beszédstílus, öltözék, használati tárgyak stb.), és játsszák el az újraírt részletet. A jelenet előtt rövid PPT-prezentációban mutassák be a szerzőt, a választott irodalmi alkotást és a szereplőket oly módon, hogy a közönségnek értelmezhetővé váljon az előadott műrészlet.
A prezentáció tartalmazhat fényképeket, grafikákat, írott szöveges részek azonban legfeljebb néhány szóból állhatnak. A PPT-prezentáció filmrészletet ne tartalmazzon. Az előadásban háttérként használhatnak képi vagy néma mozgóképi kivetítést, és/vagy szükség esetén hangeffektusokat is szabad alkalmazni, de csak a 3 csapattag beszélhet, élőben. A több mondatos szövegrészek felolvasását kerüljék el.
A teljes előadás (prezentáció és jelenet) legalább 15, legfeljebb 20 perces legyen. A prezentáció aránya az előadáshoz képest max. 30% lehet, tehát a PPT-prezentáció időbeli terjedelme nem haladhatja meg az 5-6 percet.
Értékeljük az egyéni megközelítésmódot és a humoros feldolgozást. Kérjük, hogy a feladat végrehajtásában a három csapattag közül legalább kettő vállaljon nyelvileg aktív szerepet.

Értékelési szempontok:

  • az irodalmi mű megválasztása és a választás indoklása
  • a prezentáció érdekes volta és értelmezhetősége
  • a bemutató és az előadás ötletessége, eredetisége
  • az előadás módja
  • egyéni hangvétel
  • a megadott időkeret betartása.


A verseny időpontja: 2020. április 23. csütörtök 10 óra.
Regisztráció a verseny előtt: 9.30–10.00 óra között.
A verseny helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy Károly Egyetem B épülete, Egészségház u. 4.
Díjazás: A győztes csapatok jutalomban részesülnek.

A jelentkezési lap letölthető a tanszék honlapjáról!
Honlap: https://nemet.uni-eszterhazy.hu/


Eger, 2020. február 28.

Dr. Szép Beáta sk.
tanszékvezető főiskolai docens


< Vissza