Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nyelv, poétika, kogníció

Utolsó módosítás: 2016. május 05.

Elmélet és módszer a poétikai kutatásban - műhelykonferencia -

2016. május 11.
Eger, EKF, Tittel Pál Könyvtár, 213. terem

 

10.00-10.10 A konferencia köszöntése: Zimányi Árpád, az EKF BTK dékánja

 

I. szekció: Elméleti kérdések a kognitív poétikában
Vezeti: Tátrai Szilárd

10.10-10.35 Simon Gábor: Kognitív és/vagy nyelvészeti poétika?
10.35-11.00 Tolcsvai Nagy Gábor: Poétika szemantika nélkül?
11.00-11.25 Horváth Márta: A történetmondás eredete. Biológiai evolúcióelmélet és irodalomtudomány
11.25-11.50 Kusper Judit: Allegorikus minták a megismerés és a megértés hálójában
11.50-12.15 Hámori Ágnes: Érzelmek a kognitív poétikában. Érzelmek annotálhatósága versekben és dalszövegekben
12.15-12.30 Összegzés, műhelyvita

 

12.20-13.30 EBÉD

 

II. szekció: Módszertani lehetőségek a kognitív poétikában
Vezeti: Eőry Vilma

13.40-14.05 Pethő József: Metafora és poétikusság
14.05-14.30 Simon Eszter: Metaforák és metonímiák kezelése a számítógépes nyelvészetben
14.30-14.55 Falyuna Nóra – Ludányi Zsófia – Kovács Réka – Kuna Ágnes: Poétika és korpusz. Hogyan nyújthat segítséget a korpusznyelvészet a poétika vizsgálatában?
14.55-15.20 Sólyom Réka: Kérdőíves felmérések szerepe kognitív szemantikai és stilisztikai elemzésekben
15.20-15.45 Domonkosi Ágnes – Kuna Ágnes: Kreatív-produktív módszerek és kvalitatív szövegelemzés a poétikai kutatásban

 

15.45-16.00 Műhelyvita, zárszó

 


< Vissza