Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Könyvbemutató a Magyar Nyelvészeti Tanszéken

Utolsó módosítás: 2019. november 28.

A Magyar Tudomány Ünnepe keretében, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Heves megyei csoportjának rendezvényeként mutatták be 2019. november 25-én a Magyar Nyelvészeti Tanszék új kiadványait.

A Normativitás szóban és írásban címet viselő bemutatón először Zimányi Árpád méltatta Ludányi Zsófia Szabályok, normák, nyelvszokás: Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből című tanulmánykötetének újszerű szemléletét, szakmai alaposságát.

Domonkosi Ágnes ismertette Jánk István Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben címmel megjelent, hangsúlyozva a szerzőnek a nyelvészet területén kívül a pedagógiában és szociológiában való jártasságát is.

H. Tomesz Tímea részletesen beszámolt a Kárpát-medencei helyesírási versenyek anyagából Bozsik Gabriella és Ludányi Zsófia által szerkesztett Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen: A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok címmel összeállított tanulmányainak gazdag tematikájáról.

A nyelvi normativitás problematikájához kapcsolódó friss munkák bemutatását a szerzők és referálók szakmai párbeszéde követte.

 

 

 


< Vissza