Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Konferenciafelhívás

Utolsó módosítás: 2020. december 01.

Sorsok és folyamatok - online tudományos konferencia

A
Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület
meghirdeti
a
Sorsok és folyamatok
című
online tudományos konferenciáját

amelyet 2021. február 15-ei kezdettel tartunk digitálisan aszinkron* módban.

 

A rendezvény célkitűzése:
Egyesületünk doktoranduszok, fiatal kutatók, egyetemi hallgatók részére kíván egy digitális konferenciát létrehozni a kialakult pandémiás helyzetet figyelembe véve, mégpedig tekintettel olyan személyekre is, akik szűkösen férnek hozzá a digitális technikákhoz. A konferenciára egyháztörténetet, vallástörténetet, jogtörténetet, politikatörténetet, hadtörténetet, vagy társadalom- és gazdaságtörténetet kutató hallgatókat várunk, akik a vírusjárvány miatt több konferenciáról is lemaradtak és ezért kevesebb publikálási lehetőséghez jutnak. Az előadók által leadott tanulmányokból lektorált tudományos tanulmánykötetet szerkesztünk. Az egyesület segítséget kíván nyújtani egyfelől a fiatal kutatóknak kutatási eredményeik bemutatására, másfelől az online térben biztosítani szeretné részükre a szakmai tapasztalatcserét és diskurzust. A konferenciára szeretettel várunk a történelemtudomány bármely korszakáról és tudományterületéről új, még el nem hangzott vagy meg nem jelent kutatási anyagokat. Az előadások magyar vagy angol nyelvűek lehetnek.

* A konferencia aszinkron módban kerül megrendezésre, tehát az előadások olyan formátumban kerülnek fel az egyesület weboldalára (www.tite.hu), amelynél nem kell meghatározott időpontban a digitális eszközönök keresztül csatlakozni, hanem egy pár napos időintervallumon belül bármikor megtekinthetőek bármely internetet biztosító eszköz segítségével.

Tematika (ókortól napjainkig):
• politikatörténet
• társadalom- és gazdaságtörténet
• hadtörténet
• egyház- és vallástörténet
• jogtörténet

A konferencia ütemterve:
A konferencia aszinkron módban kerül megrendezésre, így a megjelölt napon a Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület weboldalán (www.tite.hu) megnyílnak az előadások, amelyek elérhetővé válnak mindenki számára. A konferencia előadással kapcsolatban szabadon választható, hogy az előadó az alábbi három formátum közül melyiket kívánja alkalmazni:
• Szöveges változat (maximum 4 oldal). Ebben az esetben az előadások megküldése történhet Word (.doc, .docx) vagy PDF formátumban (a weboldalra mindegyik egységesen PDF formátumban kerül ki).
• Hanggal ellátott Power Point fájl (maximum 10-15 perces előadás) (.ppt, .pptx) – ez utóbbi elkészítéséhez a weboldalon találnak segédkönyvet.
• Hangfelvétel (maximum 10-15 perces előadás)
Ezeket a fájlokat jelentkezés után legkésőbb 2021. február 5-éig szíveskedjenek eljuttatni a kijelölt e-mail címre (titekonferencia@gmail.com).
Az előadások 3-4 napon át maradnak kint a weboldalon. A Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület biztosítja a tudományos diskurzust írásban az előadásokkal kapcsolatban. Így minden egyes előadás egyéni „fórumfelületet" kap, melyhez bárki véleményezhet, tanácsot adhat, vagy kérdezhet. (A hozzászólásokat folyamatosan moderáljuk.) Felhívnánk a jelentkezők figyelmét arra, hogy az előadásuk elfogadása esetén vállaljanak kötelezettséget arra nézve, hogy a konferencia ideje alatt figyelemmel kísérik saját aloldaluk diskurzusait és bekapcsolódnak abba, valamint a hozzászólásaikat a tudományos vitában elvárt formában teszik meg.

Részvételi díj nincs.

Publikáció:
A konferencia előadói által készített tanulmányokból a Történelmi Ismeretterjesztő Társulat egy lektorált tanulmánykötetet szerkeszt, amelybe a felkért lektorok és szerkesztők által elfogadott, tudományos normáknak eleget tevő tanulmányok kerülhetnek bele. A Sorsok és folyamatok c. konferencia anyaga egy ISBN számmal ellátott digitális konferencia kötetben a TITE könyvek sorozatán belül jelenik meg, a sorozat folytatásaként várhatóan a 13. kötetben. A publikációkkal kapcsolatos szerkesztési alapelveket a konferencia után fogjuk megküldeni.

Jelentkezés:
A konferencia jelentkezéshez kérjük 2021. január 15-ig a jelentkezési lap és absztrakt kitöltését és elküldését a következő e-mail címre (titekonferencia@gmail.com). A jelentkezési lap kitöltésével kérjük hozzájárulásukat a megküldött anyagok digitális nyilvánossá tételéhez.

Határidők:
Jelentkezési határidő: 2021. január 15.
Előadások leadásának határideje: 2021. február 5.
A konferencia előadások anyagát kérjük megküldeni a titekonferencia@gmail.com  e-mail címre február 5-ig. Kérjük az előadások leadására vonatkozó határidőt komolyan venni! Az ez után küldött előadásokat nem áll módunkban elfogadni, korábbi jelentkezés és jóváhagyás esetén sem. A konferencia kezdete 2021. február 15, ekkortól válnak elérhetővé az előadások.

Kapcsolattartás: Fodor Krisztina Dóra  (titekonferencia@gmail.com)

Az esemény FACEBOOK OLDALA: https://fb.me/e/8aB01JuKd

Jelentkezési lap és absztrakt (word)

Jelentkezési lap és absztrakt (pdf)

 


< Vissza