Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Előadások anyanyelvi nevelési konferencián

Utolsó módosítás: 2019. június 20.

A PeLi Oktatásnyelvészeti kutatócsoport képviseletében a Magyar Nyelvészeti Tanszék 3 oktatója is szerepelt a Pécsett megrendezett Találkozások az anyanyelvi nevelésben című konferencián.

A Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszéke 2019. június 17-18-án negyedik alkalommal rendezte meg anyanyelvi nevelési konferenciáját Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben alcímmel.
Domonkosi Ágnes és Ludányi Zsófia A nyelvmenedzselés-elmélet lehetőségei az anyanyelvi nevelésben című közös előadásukban egy nyelviprobléma-központú modell alkalmazására tettek javaslatot, amely elemzésük szerint hatékony lehet az anyanyelvi nevelésnek a nyelvhasználati gyakorlatot, illetve a nyelvi tudatosságot, reflexiót fejlesztő tevékenységeiben is.
Jánk István Mennyire előítéletes nyelvileg a magyartanár és miért? című előadása négy ország magyartanárainak, tanítóinak, valamint az ilyen szakon tanuló hallgatóknak a nyelvi előítéletességét és nyelvileg diszkriminatív tevékenységét vizsgáló kutatása alapján arról számolt be, hogy a magyartanárok egy-egy felelet értékelésénél; hogyan ítélkeznek, milyen tényezőket számítanak be az értékelésébe, milyen súllyal és miért.
A konferencia során Jánk István A Pragmatikától a nyelvtörténetig, Domonkosi Ágnes pedig a Szövegértés és kommunikációs kompetencia című szekciók levezető elnöki feladatkörét is ellátta.
A konferencia honlapja itt érhető el: http://nyelvtud.btk.pte.hu/content/talalkozasok-az-anyanyelvi-nevelesben-4-2019

 

 


< Vissza