Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

DISCOVER YOUR ENGLISH VOICE

Utolsó módosítás: 2020. október 12.

Tanítási gyakorlati lehetőség angol nyelv és kultúra tanára szakos hallgatók számára

DISCOVER YOUR ENGLISH VOICE / HALLASD A HANGOD ANGOLUL!

 

Tanítási gyakorlati lehetőség angol nyelv és kultúra tanára szakos hallgatók számára

 

A 2020-2021-es tanév őszi félévében is folytatódnak azok az angol nyelvi foglalkozások, amelyeket egyetemünk angol nyelv és kultúra tanár szakos hallgatói vezetnek az EFOP 3.2.14-17 Nyelvtanulással a boldogulásért projekt keretein belül a 12 partneriskolában. Az egyetemi hallgatók heti rendszerességgel tartanak foglalkozásokat középiskolai diákok számára, melynek elsődleges célja a középfokú nyelvvizsgára, illetve az emelt szintű nyelvi érettségire való felkészítés segítése, azonban a Discover Your English Voice / Hallasd a Hangod Angolul! program több, mint nyelvtanulás.

Az Anglisztika és Amerikanisztika Intézetben működő Nyelvpedagógia Műhely által kidolgozott és koordinált program lehetőséget biztosít arra, hogy az élményközpontú, projektalapú foglalkozások során növeljük a diákok nyelvtanuláshoz szükséges motivációját, segítsük őket az önálló nyelvtanulási stratégia, tanulói autonómia elsajátításában olyan feladatokon keresztül, amelyek általában nem szerepelnek az iskolai nyelvoktatásban.

A különböző alprogrami foglalkozások közös tudásépítés-élményt biztosítanak, a diákok nyelvi kompetenciái mellett igyekszünk fejleszteni kreatív önkifejezésüket, kritikai gondolkodásukat és problémamegoldó képességeiket is.

 

 


< Vissza