Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Diploma-/szakdolgozat / portfólió / záróvizsga

Utolsó módosítás: 2019. november 28.

Meghirdetett témakörök a 2019/2020. tanévben:

- Letölthető szakdolgozati témakörök

- Thesis topics - Academic Year 2019-2020

Szakdolgozati témabejelentő:

- Letölthető dokumentum

Szakdolgozati téma / konzulens módosítása:

- Letölthető dokumentum

Szakdolgozat, diplomadolgozat, portfólió készítésének útmutatója

Tanulmányaikat 2016. szeptember 1. után megkezdett hallgatók részére:

- Diplomadolgozat útmutató (mesterképzés)

- Szakdolgozat útmutató (alapképzés) - módosult: 2019. november 20.

- Portfólió útmutató (felsőoktatási szakképzés)

Tanulmányaikat 2016. szeptember 1. előtt (a Károly Róbert Főiskolán) megkezdett hallgatók részére:

- Szakdolgozat, diplomadolgozat útmutató (mesterképzés, alapképzés, felsőoktatási szakképzés)

 
Szakdolgozat / diplomamunka feltöltési útmutató

Szakdolgozattal / diplomamunkával kapcsolatos nyomtatványok:

Szakdolgozat témabejelentő (BSc)_AVK

Szakdolgozat/diplomamunka témabejelentő MSc_AVK

Szakdolgozat/diplomamunka téma és konzulens változtatás bejelentő (BSc, MSc)

Szakdolgozat kötésborító fedlap és belső borító

Szakdolgozat formanyomtatvány (ideiglenes)

Szakdolgozat / diplomamunka hallgatói eredetiség nyilatkozat

Szakdolgozat / diplomamunka konzultációs nyilatkozat

Szakdolgozat / diplomamunka feltöltési útmutató

 

INFORMÁCIÓK A 2020. JANUÁRI ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN:

A záróvizsgára 2019. szeptember 13-áig lehetett jelentkezni a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban.

Utólagos záróvizsgára való bejelentkezés a Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban megtalálható formanyomtatványon lehetséges 2019. november 10-ig.
A kérelem beadásának fizetési kötelezettség vonzata van (2000 Ft), mely fizetési kötelezettségnek is eleget kell tenni. A fizetési kötelezettség előírásra kerül a Neptun/Pénzügyek menüpontban.


Szakdolgozat/diplomamunka készítése esetén (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, 2016 előtt kezdett felsőoktatási szakképzés)

A szakdolgozat/diplomamunkák Neptunba való feltöltésének határideje: 2019. november 15. 23:59

A szakdolgozat/diplomamunka feltöltésre vonatkozóan indokolt esetben 1 hét határidő hosszabbítás kérhető. A leadási határidő ez esetben nem változik. Erre vonatkozóan a Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban elektronikus kérelem formájában van lehetőség 2019. november 10-ig (5000 Ft) fizetési kötelezettséget is teljesítenie kell. Amennyiben a hallgató valamilyen számára fel nem róható, váratlan ok miatt nem tud a szakdolgozat/diplomamunka feltöltési kötelezettségének eleget tenni, az egyéb díj fizetési kötelezettség alól mentesül. Ez esetben a kérelem mellé az igazolást is kérjük csatolni!

A feltöltött szakdolgozatokat / diplomamunkákat 2019. november 15-26. között kell leadni.

A szakdolgozatot/diplomamunkát 2 példányban (1 db bekötött és 1 db spirálozott példányban + 1-1 db 2 oldalas összefoglaló) az Oktatási Irodában ügyintézési időben az illetékes tanulmányi ügyintézőnél kell leadni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a benyújtott és feltöltött szakdolgozatnak/diplomamunkának mind formai, mind tartalmi szempontból teljesen meg kell egyeznie! Csak a Neptun rendszerben feltöltött szakdolgozat/diplomamunka mutatható be!


A feltöltés módja letölthető ide kattintva

A szakdolgozat/diplomamunka titkosítási kérelmek leadásának határideje: 2019. november 10. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban)


A felsőoktatási szakképzésben 2020 januárjában záróvizsgázó hallgatóknak
– akiknek portfóliókészítést ír elő a képzési program (csak a 2016. szeptemberében felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat megkezdő hallgatók), portfóliójukat fel kell tölteni az e-Portfólió rendszerébe.


A portfóliók várható feltöltési és leadási határideje: 2020. január 4. (hosszabbítás nem lehetséges!)

Fontos! A portfólió feltöltési felület már elérhető, a dokumentumok feltöltésére már most van lehetőségük. A campus 2019. december 21-étől 2021. január 2-áig zárva tart, tehát sem az oktató kollégák sem az Oktatási Iroda nem lesz elérhető. Kérjük, hogy ezt minden ügyük intézésénél vegyék figyelembe a határidők betartása miatt.

A portfólió részét képező szakmai beszámolót a feltöltést követően 2 db spirálozott példányban a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Irodájában be kell bemutatni várhatóan legkésőbb 2020. január 6-ig

Csak az e-portfólió rendszerben feltöltött szakmai beszámoló mutatható be az Oktatási Irodában!
Felhívjuk figyelmét, hogy a benyújtott és feltöltött szakmai beszámolónak mind formai, mind tartalmi szempontból teljesen meg kell egyeznie!

Az Eszterházy Károly Egyetem e-Portfólió rendszerébe (https://eportfolio.uni-eszterhazy.hu) a hallgatók az alábbi adatokkal tudnak bejelentkezni:

  • felhasználói név: neptun kód (csupa kis betűvel) pl. abc123
  • jelszó: neptun kód (csupa kis betűvel) „+" az aktuális év utolsó két számjegye pl. az abc123 felhasználói névhez tartozó jelszó ebben az esetben: abc12315

Ha a portfólió feltöltésével kapcsolatosan bármilyen technikai problémája adódik kérem keresse Csernai Zoltánt az alábbi elérhetőségeken: csernai.zoltan@uni-eszterhazy.hu vagy 36/520-400/2262.


Általános információk:

A záróvizsgára bejelentkezett hallgatók vizsgaidőszaka 2019. november 25-től 2020. január 4-ig tart.
A vizsgákra való jelentkezés: 2019.november 14-étől.
Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésének határideje: 2020. január 4.
A záróvizsga időszak: 2020. január 13-18. A záróvizsga pontos napjáról és a bizottsági beosztásokról később kapnak tájékoztatást.
Oklevélátadó ünnepségének várható időpontja 2020. február 7-8.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
- a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
- a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása,

-portfólió - szakmai beszámoló benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.

Azon hallgatók, akik végbizonyítványukat/abszolutóriumukat nem a 2019/2020. tanév őszi félévében szerzik meg, azaz tanulmányi és vizsgakötelezettségüket már egy korábbi félévben teljesítették, a záróvizsga 15.000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettséggel jár. Ezen fizetési kötelezettség minden érintett hallgatónak egy későbbi időpontban előírásra került a Neptun/Pénzügyek menüpontban.

Amennyiben a végzettséghez szükséges nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, a szakdolgozat/diplomamunka/ (portfólió esetén) szakmai beszámoló leadással egyidejűleg annak eredeti példányát bemutatni, valamint annak másolatát az Oktatási Irodában az illetékes tanulmányi előadónak szíveskedjen leadni.


A 2019/20. tanév januári záróvizsga témakörei szakonként az alábbiak (témakörök folyamatosan frissülhetnek, kérjük kísérjék figyelemmel):

ALAPKÉPZÉS (BSc)

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) - Vidéki Térségek Fejlesztése Specializáció, specializáció nélkül

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) - helyi gazdaságfejlesztő specializáció

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (BSc)

Kertészmérnöki (BSc) - 2017/2018. tanévben kezdett

Kertészmérnöki (BSc) - specializáció nélküli - 2014/2015. tanévben kezdett


Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) - településkörnyezet-gazda specializáció 2010/2011. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) - specializáció nélkül 2013/2014. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) - specializáció nélkül - 2014/2015. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) - specializáció nélkül - 2015/2016. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) - 2016/2017. tanévben kezdett

Mezőgazdasági mérnöki (BSc) - specializáció nélkül

Mezőgazdasági mérnöki (BSc) - specializáció nélkül 2015/2016. tanévtől kezdett

Mezőgazdasági mérnöki (BSc) - növénytermesztő-növényvédő specializáció


Szőlész-borász mérnöki (BSc)


Vadgazda mérnöki (BSc) - specilaizáció nélkül

Vadgazda mérnöki (BSc) - állat- és vadvédelmi szakirány 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. előtt kezdett hallgatóknak)

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök FOSZ

Kertészmérnök FOSZ


Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ - hulladékgazdálkodási szakirány 2013/2014. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ - hulladékgazdálkodási szakirány 2014/2015. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ - hulladékgazdálkodási szakirány 2015/2016. tanévban kezdett

Mezőgazdasági mérnök FOSZ

Szőlész-borász mérnök FOSZ 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. tanév után kezdett hallgatóknak)

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök FOSZ

Kertészmérnök FOSZ

Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ

Mezőgazdasági mérnöki szak FOSZ

Szőlész-borász mérnök FOSZ


MESTERKÉPZÉS

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc - specializáció nélkül

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc - multifunkcionális gazdálkodás specializáció

 

 

 


< Vissza