Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

Utolsó módosítás: 2018. február 19.

 

 
   
 

A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben.

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens (Agricultural Engineer Assistant)

A képzési idő félévekben: 4 félév
3 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat.

A képzés helyszíne:
- Gyöngyös (nappali, levelező)

A képzés az egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán folyik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.

Finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Mit fogsz tanulni?
Szakmai elhivatottságot érzel a mezőgazdálkodás iránt? Szeretnél viszonylag rövid idő alatt (2 év) felsőfokú mezőgazdasági szakképzettséget szerezni? Úgy érzed, hogy nem sikerül annyi pontot összegyűjtened, hogy felvételt nyerj az alapképzésbe? Akkor válaszd a Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szakot.

A képzési program modulokra tagolódik. A közös kompetencia modulon belül munkaerő-piaci ismereteket, idegen nyelvet, szakmai információfeldolgozási ismereteket és kommunikációs ismereteket tanulhatsz. Az agrárképzési terület szerinti közös modul tantárgyai az alapvető, ill. legfontosabb természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, gazdasági és jogi alapismereteket ölelik fel. A képzés döntő részét a szakképzési modul teszi ki, ahol elsajátíthatod a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiai ismereteket (állattenyésztés, földművelés és földhasználat, növénytermesztés, kertészet), továbbá az önálló gazdálkodást megalapozó és segítő pénzügyi és számviteli, marketing, vállalati gazdaságtani, üzemszervezési és projekt készítési ismereteket.

A képzési időn belül kiemelt szerepet kap a gyakorlati ismeretek, készségek megszerzése, ezért a gazdasági gyakorlat, a nyári gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlat szintén szerves részét képezik a szak képzési programjának. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben egy félév (legalább 560 óra), részidős képzésben hat hét (legalább 240 óra).

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Az elsajátított ismeretek és a megszerzett szakmai kompetenciák birtokában képes leszel a mezőgazdasági igazgatás, termelés és szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás, valamint a vidékfejlesztés területén dolgozó mérnökök, menedzserek munkáját segíteni. Elsősorban családi gazdaságokban, egyéni és társas vállalkozásokban kamatoztathatod a tudásod, vagy mezőgazdasági üzemekben középvezetői munkakörökben vállalhatsz munkát. A mezőgazdasági termelésen kívül is számos lehetőséged nyílik elhelyezkedésre, munkavállalásra, például az árufeldolgozás, logisztika, mezőgazdasági szakigazgatás, pályázat készítés, projekt menedzsment munkaterületeken.

Amit még a szakról tudni érdemes:
Érettségit követően a mezőgazdasági felsőoktatási szakképzésben a továbbtanulási esélyek sokkal jobbak, mint az alapképzésben. Ha a későbbiekben tanulmányaid tovább folytatását tervezed, akkor sem jelent kiesett időt a szakképzés két éve, hiszen a szakképzésben teljesített tárgyaid egy részét az alapképzésben elismertetheted. A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén legalább 30 kreditet kell beszámítani, de ez a Mezőgazdasági mérnöki (BSc) alapképzési szakon akár a teljesített kreditek 75%-a, azaz 90 kredit is lehet.

A szakmai gyakorlati készségeket az egyetem saját tangazdaságában sajátíthatod el, amely 374 ha-on gazdálkodik, ebből 256 ha szántó, 37 ha szőlő, 4 ha gyümölcsös. Jelentős termelő és szolgáltató létesítménye a 2000 m2-es alapterületű, hidrokultúrás termesztésre alkalmas fóliaház, melynek fűtését az 1MW-os biomassza fűtőmű biztosítja. Az egyetem kutatóintézeteinek (Szőlészeti–Borászati Kutatóintézet, Fleischmann Rudolf Kutatóintézet) infrastruktúráját, eszközparkját és az ott folyó termelő és kísérleti munkát is bekapcsoljuk a gyakorlati oktatásba.

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Fodor László főiskolai tanár, szakfelelős
E-mail: fodor.laszlo@uni-eszterhazy.hu
Tel: 37/518-273

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Telefon: (37) 518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu

 


< Vissza