Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Keresztféléves felvételi eljárás

Utolsó módosítás: 2017. október 24.

Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzési szak

Az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar keresztféléves - 2018 februárjában induló - mesterképzést hirdet a Gyöngyösi Károly Róbert Campuson.

A jelentkezéseket elektronikusan, a www.felvi.hu oldalon történő regisztráció után, 2017. november 15-én éjfélig lehet benyújtani.

MEGHIRDETETT KÉPZÉS

- Vidékfejlesztési agrármérnöki (MSc) mesterképzési szak

A szakról bővebb információért kattintson ide

A Vidékfejlesztési agrármérnöki szak felvételi előírásai

A szakra teljes kreditérték beszámításával 
- vidékfejlesztési agrármérnöki
- mezőgazdasági mérnöki
- gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
- informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak
valamint ezen alapképzési szakoknak megfeleltethető főiskolai és egyetemi szakokon szerzett végzettségek jogosítanak.

A felvételre meghatározott kreditek teljesítésével bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes
kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről elfogadható az alábbiak szerint:

- természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
- gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két
féléven belül, az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Felvételre azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon, illetve a főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon szerzett végzettségek is elfogadhatóak, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézményünk kreditátviteli bizottsága elfogad. A 30 kredit értékű gyakorlati félév a gyakorlattal rendelkezőknél beszámoló teljesítése után elismerésre kerül.

Az előzetes kreditelismerési határozat kiállítását intézményünktől (Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda, 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) írásban a Leckekönyv / oklevélmelléklet és a végzettséget igazoló oklevél másolatának benyújtásával kell kérni 2017. december 22-ig.

PONTSZÁMÍTÁS

Mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet
intézményünk az alábbiak összegzésével számítja:

a) az oklevél minősítés alapján kapott pontok,

b) a szakmai készség és motiváció alapján kapott pontok

c) és többletpontok hozzászámításával.


A felvételi eljárásban a jelentkező összesen:

a) az oklevél minősítés alapján legfeljebb 40 pontot,

b) szakmai készség és motiváció alapján legfeljebb 50 pontot,

c) az 1. pontban meghatározottak alapján legfeljebb 10 többletpontot szerezhet.

Az oklevél minősítése alapján 1-5-ig terjedő skálán mért minősítést 8-al megszorozva áll elő a kapott pontszám.

Legfeljebb 50 pont szerezhető a szakmai készség és motiváció alapján, melynek felmérésére várhatóan 2018. január 9-én kerül sor, konkrét időpontjáról és körülményeiről a jelentkező e-mailben kap értesítést.

1. A jelentkező a felvételi eljárás során:

- OTDK-n elért 1-3. helyezésért 8 többletpontra,
- sportteljesítményért:

a) világ és európa-bajnokságon elért 1-3. helyezésért 5 többletpontra,

b) országos bajnokságon elért 1-3. helyezésért 3 többletpontra,

- nyelvvizsgáért:

1. nyelvvizsga /felsőfok (C1) komplex 8 pont

1. nyelvvizsga /középfok (B2) komplex 4 pont

2. nyelvvizsga /felsőfok (C1) komplex 8 pont

2. nyelvvizsga /középfok (B2) komplex 4 pont

3. nyelvvizsga /középfok (B2) komplex 4 pont

- Hátrányos helyzetű jelentkező 1 többletpontra,

- Fogyatékossággal élő jelentkező 4 többletpontra,

- Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 4 többletpontra jogosult.

- Az esélyegyenlőség biztosítására maximum 4 többletpont adható akkor is, ha a jelentkező több jogcímen jogosult többletpontra.

Az államilag elismert B2 (korábban középfokú) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú, illetve C1 (korábban felsőfokú) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezőnek akkor jár 4, illetve 8 többletpont, ha a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni.

A többletpontra jogosultságot a jelentkezőnek igazolnia kell.

Mesterképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma a meghatározott pontszám (a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám– 100 pont) 50%-át eléri.

FELVÉTELI VIZSGA (szakmai készség és motiváció)

Felvételi vizsga időpontja: 2018. január 9.

A vizsga pontos helyszínéről és időpontjáról december közepén e-mail-ben értesítést küldünk.

A vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére az egyetem a felvételi szabályzatában egyszeri, 4.000,- Ft eljárási díjat határoz meg.
A díj befizetésére szolgáló csekk személyesen Gyöngyösön a Mátrai u 36. „A" épület 2.001 irodában, telefonon a 37/518-338-as számon igényelhető. A befizetés a 10035003-00336121-00000000 számlaszámra történő banki átutalással is teljesíthető. Mindkét esetben a közlemény rovatban a jelentkező nevét, a szakot és a KSB00RK00 kódot fel kell tüntetni!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a vizsgát csak abban az esetben kezdheti meg, ha a vizsgadíj befizetésről szóló hitelt érdemlő igazolást bemutatja a felvételi bizottságnak!

Szakmai készség és motiváció követelménye - kattintson ide

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Iroda ad tájékoztatást:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Telefon: (37) 518-338
E-mail: gy.felvi@uni-eszterhazy.hu


< Vissza